Văn phòng Trung ương Đảng: Khảo sát hoạt động, tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định số 222-QĐ/TW, ngày 8.5.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Văn phòng Trung ương Đảng đã thành lập các Đoàn khảo sát về thực hiện Quy định này tại một số tỉnh, thành phố.

Đoàn khảo sát giao dịch điện tử của Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái

Tiếp tục chương trình công tác, sáng 30/5, đoàn khảo sát giao dịch điện tử của Văn phòng Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng thăm và kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 10/3/2012, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Quang Lực - Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã đi thăm và kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công ty In Tiến Bộ - 65 năm không ngừng tiến bộ

Cách đây 65 năm ngay sau khi cách mạng Tháng 8-1945 thành công, các cơ quan in báo của Đảng, báo của Mặt trận Việt Minh và báo của các đoàn thể khác như: Cờ giải phóng; Cứu Quốc; Lao động từ các cơ sở in bí mật đều được chuyển về Hà Nội hoạt động công khai; các báo của đoàn thể này đều có nhà in.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp uỷ

Sáng 16/10, Lễ Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2010) đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Văn phòng Trung ương Đảng - Một thời để nhớ

Tôi viết bài này như một tiếng lòng rung lên khi mái tóc đã pha sương của một đời công chức làm việc 30 năm ở Văn phòng Trung ương Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng - một thời để nhớ - niềm kiêu hãnh của bao thế hệ cán bộ cách mạng trọn lòng đi theo Đảng.