Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2009 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2009

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2009  và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2009

Tổng kết công tác Đoàn năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương báo cáo kết quả hoạt động đoàn năm 2008 và nhiệm vụ công tác đoàn năm 2009. Cụ thể như sau :

Sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2008 và nhiệm vụ công tác đoàn 6 tháng cuối năm 2008

 Kết quả hoạt động đoàn 6 tháng đầu năm 2008 và nhiệm vụ công tác đoàn 6 tháng cuối năm 2008 của Đoàn Văn phòng Trung ương.

Kết quả chương trình tình nguyện Hè 2011 tại Hà Nam

Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương kết hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đã tổ chức chương trình hoạt động tình nguyện hè năm 2011 tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Lễ báo công dâng Bác

Tại Quảng trường Ba Đình, Đoàn Văn phòng Trung ương tham gia Lễ báo công dâng Bác. Sau đó Đoàn đã vào viếng Lăng và thăm khu di tích Bác Hồ. Hoạt động này do Đoàn Khối các cơ quan chủ trì.

Tham gia Lễ ra quân tình nguyện hè 2010

Đoàn Văn phòng Trung ương đã cử đoàn viên tham gia Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2010 do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.