Chi đoàn Công nghệ Thông tin và Chi đoàn Vụ Văn thư tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm năm 2019

Thiết thực Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), và cũng là Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐTN ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2019

CNTT-4

Ngày hôm chi đoàn Công nghệ Thông tin chủ trì, phối hợp với Chi đoàn Vụ Văn thư tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam” dưới sự chia sẻ của Tiến sĩ Lê Tố Anh, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ Công thương.

Buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền, giới thiệu trong đoàn viên thanh niên về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và vì nền hoà bình thế giới; giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của bản thân tại cơ quan, đơn vị. Cũng như giáo dục cho đoàn viên, thanh niên phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp, thúc đẩy mạnh mẽ và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ sở đoàn, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

CNTT-1

Đồng chí Nguyễn Minh Hiệp phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Minh Hiệp, Ủy viên BTV , trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn VPTW, bí thư chi đoàn cơ sở Vụ Văn thư cho rằng đây là một nội dung rất bổ ích, một hoạt động ý nghĩa. Giúp các đồng chí đoàn viên thấy rõ được vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên nói chung, và chúng ta là những đoàn viên của Văn phòng TW Đảng nói riêng trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị.

CNTT-2

Đồng chí Nguyễn Văn Thao phát biểu tại buổi sinh hoạt

Thay mặt đoàn viên của 2 chi đoàn đồng chí Nguyễn Văn Thao, Ủy viên BTV, Bí thư chi đoàn cơ sở Công nghệ Thông tin bày tỏ sự cảm ơn tới Tiến sĩ Lê Tố Anh ngày hôm nay, dù bận rất nhiều công việc nhưng cũng bố trí thời gian tới dự và chia sẻ với đoàn viên của hai chi đoàn những câu chuyện xúc động về “Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam”.

CNTT-3

Chụp ảnh lưu niệm tại buổi sinh hoạt

“Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam”

Các tin khác