Kỳ họp thứ tư Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A, nhiệm kỳ 2017-2019

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn, Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Quản trị A lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Quản trị A ngày 07 tháng 12 năm 2017 tại phòng họp số 7, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Quản trị A nhiệm kỳ 2017-2019 tiến hành họp kỳ thứ tư.

Chủ trì cuộc họp Ban Chấp hành là đồng chí Nguyễn Hải Anh, Bí thư Đoàn cơ sở Cục Quản trị A, thư ký cuộc họp là đồng chí Trần Ngọc Ánh, Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Cục. Tại buổi họp Đồng chí Bí thư đã thông qua nội dung chương trình bao gồm:

- Công bố Quyết định đổi tên 01 Chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn cơ sở Cục Quản trị A;

- Kiện toàn nhân sự Ban thường vụ Đoàn cơ sở Cục Quản trị A, nhiệm kỳ 2017-2019;

- Đánh giá kết quả tổ chức hoạt động Quý IV - 2017. Tổ chức tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018;

- Công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017;

- Công tác phát triển Đảng và một số nội dung khác.

Được sự chấp thuận của Đảng uỷ Cục Quản trị A và Ban thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương, Đồng chí Bí thư Nguyễn Hải Anh trao Quyết định đổi tên Chi đoàn Các phòng nghiệp vụ Xây dựng thành Chi đoàn Ban Quản lý Nhà trực thuộc Đoàn cơ sở Cục Quản trị A. 

Đồng chí Nguyễn Hải Anh trao Quyết định đổi tên Chi đoàn cho Đ/c Hoàng Anh Tú, Bí thư chi đoàn Ban Quản lý Nhà

Cũng trên tinh thần đó Ban chấp hành Đoàn Cục Quản trị A hoàn thiện thủ tục kiện toàn Ban thường vụ Đoàn cơ sở Cục Quản trị A với việc Ban chấp hành bỏ phiếu kín xem xét đồng chí Nguyễn Quang Huy với 100% phiếu chấp thuận. 

Nội dung tiếp theo, Ban chấp hành tổng kết hoạt động đoàn Quý IV - 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí thư Đoàn Cục đọc dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn năm 2017, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Buổi thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cáo diễn ra sôi nổi, nhiệt tình.

Công tác bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Đoàn năm 2017, công tác phát triển Đảng cũng như các nội dung khác được thông qua tại cuộc họp.

Một số hình ảnh tại kỳ họp thứ tư Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A:

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Cục Quản trị A đọc dự thảo báo cáo tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 

Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A