Chi đoàn Ban quản lý Trụ sở TW (Đoàn cơ sở Cục Quản trị A) tổ chức tổng kết công tác đoàn và bình xét thi đua năm 2017

Căn cứ vào Hướng dẫn số 26-HD/ĐTNCQTA ngày 17/11/2017 của Ban chấp hành Đoàn  Thanh niên Cục Quản trị A hướng dẫn phân loại tổ chức đoàn, đoàn viên và bình xét thi đua năm 2017. Được sự đồng  ý của Ban chi ủy, Lãnh đạo Ban quản lý Trụ sở Trung ương. Ngày 28/11/2017 Chi đoàn Ban quản lý Trụ sở TW đã  tổ chức tổng kết công tác đoàn và bình xét thi đua năm 2017.

Thay mặt cho BCH chi đoàn đồng chí Trương Duy Ninh - Phó Bí thư chi đoàn đã đọc dự thảo báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, phương hướng nhiêm vụ năm 2018. Bản dự thảo báo cáo đánh giá toàn bộ các mặt mà chi đoàn đã làm được trong  năm 2017, những mặt còn tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng hoạt động chi đoàn năm 2018. 

Thảo luận tại cuộc họp rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp, nhiệt tình, thẳng thắn, mang tính chất xây dựng của các đoàn viên trong chi đoàn. Năm 2017 Chi đoàn đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, nhiệt tình, trách nhiệm, đạt hiệu quả và được các đồng chí lãnh đạo, Đoàn cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên cũng mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra vẫn có một số ít đoàn viên  chi đoàn tham gia còn mang tính chất hời hợt, chưa thực sự nghiêm túc.

Trên cơ sở hoạt động đoàn trong năm 2017 Chi đoàn đã thống nhất 100 % đề nghị Chi đoàn xuất sắc cấp Văn phòng Trung ương đối với tập thể. Đối với cá nhân: Đồng chí Phạm Tuấn Phi, Nguyễn Thanh Huyền đề nghị đoàn viên xuất sắc cấp Văn phòng Trung ương. Đồng chí Lê Kim Oanh, Nguyễn Kim Chung được đề nghị đoàn Cục Quản Trị A khen thưởng. Buổi tổng kết đã diễn ra và kết thúc trong không khí vui tươi, đoàn kết của toàn thể chi đoàn.

 

( Tin+ bài: BCH chi đoàn Ban quản lý Trụ sở TW)