Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu sinh hoạt định kỳ tháng 11/2017

Sáng ngày 24/11/2017, Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu đã tổ chức họp sinh hoạt định kỳ tháng 11/2017 với một số nội dung chính được thảo luận.

  

Quang cảnh cuộc họp

Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Minh Hiệp, Bí thư Chi đoàn đã thông báo đến toàn thể đoàn viên một số hoạt động của Chi đoàn thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc bình xét, phân loại đoàn viên để đề nghị khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm cũng như việc triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, v.v... Đồng thời, Chi đoàn đã họp và có ý kiến nhận xét đối với đồng chí Vũ Thị Thanh Tú, đảng viên dự bị của Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu để đề nghị chuyển đảng chính thức trong tháng 01/2018, nhận xét đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền và đồng chí Nguyễn Hải Quảng - là đối tượng Đảng để đề nghị Chi bộ xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để giữ gìn cảnh quan và môi trường nơi làm việc, trong tháng 12/2017, Chi đoàn sẽ dọn dẹp gọn gàng và tổ chức tiêu huỷ toàn bộ tài liệu trong kho giấy của Vụ Hành chính - Cơ yếu bảo đảm an toàn, chặt chẽ.

BCH Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu

Một số hình ảnh về Hội nghị:

 IMG 0449

IMG 0450

IMG 0451

IMG 0452

Đoàn viên Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu biểu quyết thông qua đề nghị chuyển đảng chính thức cho đồng chí Vũ Thị Thanh Tú, đề nghị xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Hải Quảng