Chi đoàn Cục Lưu trữ tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, chiều ngày 26/10/2017, Chi đoàn Cục Lưu trữ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học và một số ứng dụng trong thực tiễn. Tham dự buổi sinh hoạt có đông đủ đoàn viên của Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn mời TS. Nguyễn Ngọc Quý, đoàn viên Chi đoàn làm báo cáo viên của buổi sinh hoạt.

Với phạm vi của buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Ngọc Quý đã cung cấp cho các bạn đoàn viên những thông tin cơ bản về các phương pháp nghiên cứu khoa học, như: sơ đồ nhận thức (thế giới quan, nhận thức luận, bản thể học..), tóm tắt các phương pháp nghiên cứu khoa học (định tính và định lượng) và ứng dụng của nó trong đời sống hàng ngày cũng như trong nghiên cứu khoa học lưu trữ. Thông qua các nội dung này, đồng chí cũng đã gợi mở một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực lưu trữ, nhất là lưu trữ của Văn phòng Trung ương Đảng. 

anh3 KH

Đối với Cục Lưu trữ, là một đơn vị nghiệp vụ, ngoài chức năng quản lý tài liệu tại Lưu trữ lịch sử của Trung ương Đảng thì còn có chức năng là tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng trong công tác lưu trữ đảng. Với chức năng này, công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ Cục Lưu trữ, nhất là với đoàn viên thanh niên (chiếm 50% số lượng cán bộ của Cục) đóng vai trò quan trọng và cần được chú trọng hơn nữa. Theo đó, buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi đoàn thực sự bổ ích, góp phần trang bị thêm cho thanh niên những kiến thức, đồng thời là tiền đề để mỗi đoàn viên phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ của đơn vị. Mong rằng trong thời sắp đến, hoạt động nghiên cứu khoa học của Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng nói chung, của Chi đoàn Cục Lưu trữ nói riêng sẽ có sự chuyển biến rõ nét hơn.

anh4 KH

Nhân dịp sinh nhật các bạn đoàn viên của Chi đoàn trong tháng 10, Chi đoàn cũng đã dành những món quà để chúc mừng đến các bạn: Phạm Đức Tuệ, Cao Thị Hồng Trang, Nguyễn Lương Quỳnh, Lê Thị Kim Dung, Lê Thị Oanh, Nguyễn Minh Khoa.

anh2 KH

 Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ