Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua kỷ niệm chương "vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy"

     Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua kỷ niệm chương "vì sự  nghiệp văn phòng cấp ủy"

0001